Jak zdobyć przygotowanie pedagogiczne? Studia podyplomowe to najlepszy wybór

Otwarty dostęp

Chcesz zdobyć kwalifikacje potrzebne do pracy na stanowisku nauczyciela? Niezbędne jest przygotowanie pedagogiczne, które możesz uzyskać, zapisując się np. na studia podyplomowe. Jednym z polecanych kierunków jest Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.

Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe. To warto wiedzieć

Co warto wiedzieć, zanim zaczniesz zdobywać przygotowanie pedagogiczne na studiach podyplomowych? Kierunek ten:

 • ma charakter kwalifikacyjny, czyli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela i umożliwia zdobycie uprawnień pedagogicznych;
 • trwa 3 semestry, łącznie 585 godzin, z czego 150 godzin to praktyki (czynni zawodowo nauczyciele mogą ubiegać się o zwolnienie z praktyk).

 

Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego są prowadzone zgodnie z:

 • rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych – zarówno z przygotowania pedagogicznego, jak i na innym kierunku – otrzymujesz świadectwo zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego

 • Program studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego obejmuje takie tematy jak:
 • wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej,
 • psychologię i pedagogikę dla nauczycieli,
 • podstawy pedagogiki specjalnej,
 • doradztwo zawodowe,
 • etykę zawodu nauczyciela,
 • prawo i politykę oświatową,
 • emisję i higienę głosu,
 • diagnozę, kontrolę, ocenianie i ewaluację pracy dydaktycznej,
 • metodykę nauczania przedmiotów zawodowych,
 • metodykę pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • bezpieczeństwo i higienę pracy.

 

Czy warto zapisać się na przygotowanie pedagogiczne? Komu polecamy te studia podyplomowe?

Lista adresatów studiów podyplomowych umożliwiających zdobycie przygotowania pedagogicznego obejmuje osoby, które ukończyły:

 • studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program określał efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć;
 • studia przynajmniej I stopnia na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej kształcenia w zawodzie;
 • studia II stopnia, które zostały rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 na kierunku, którego program określał efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć.

 

Oprócz tego przygotowanie pedagogiczne może przydać się absolwentom innych kierunków studiów wyższych I lub II stopnia.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI