Jakie to piękne! – o zachwycie dla 5-6 latków

Otwarty dostęp

Zachwyt to niezwykły stan emocjonalny, w którym doświadczamy ciekawości, podziwu dla otaczającego nas świata. Zachwyt jest też naturalnym elementem rozwoju dziecka, który poznaje, wiadomości, uczy się nowych umiejętności, doświadcza świata wszystkimi zmysłami. Przeżywanie zachwytu nie zawsze jest jednak zrozumiałe dla dzieci. Często kojarzy im się z radością, euforią, fascynacją, dumą, a przecież zachwyt to coś więcej...

Podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne poruszam z dziećmi przeżywanie różnych emocji, w tym również zachwytu. Celem zajęć o takiej tematyce jest pokazanie dzieciom, jak dostrzegać i czerpać radość z piękna otaczającego świata, a także wyrażania swoich przeżyć i emocji związanych z doświadczaniem zachwytu.

Czasopismo „Małe charaktery” było dla mnie inpiracją do przygotowywania takich zajęć.

Zajęcia możesz rozpocząć od przeczytania krótkiego opowiadania Moniki Litwinow pt.Smoczka Genotka i fenek Feliks. Dzięki tej krótkiej historii przedszkolaki odkrywają, czym jest zachywcanie się. Kluczowe jest też wywołanie zachwytu u dzieci, dlatego inspirując się pytaniami zawartymi w czasopiśmie „Małe charaktery”, warto zapytać:

  • Co was ostatnio zachwyciło?
  • Jakie emocje towarzyszyły zachwytowi?
  • Co mogłoby was teraz wprawić w zachwyt?

W sali ukryj ilustracje z różnymi mimikami twarzy, poproś przedszkolaki, aby je odnalazły i wybrały te, które mogą wyrażać zachwyt. Powieś je w widocznym miejscu. Zapoponuj zabawę w lustro, spróbujcie naśladować wywieszone mimiki (prowadzący pokazuje, dzieci powtarzają).

Kiedy już przedszkolaki wiedzą, czym jest zachwyt zaproś ich na poszukiwania zachwycających elementów natury. Mogą to być kamyki o różnej wielkości, kolorowe motyle, pachnące kwiaty, chmury o różnym kształcie, ślimaki, itd. Warto podać dzieciom przykłady, aby ułatwić im zrozumienie zabawy. Wyruszcie do parku, na plac zabaw, do przedszkolnego ogródka lub na łąkę. Rozdaj dzieciom twarde podkładki, kartki, kredki i poproś ich o narysowanie tego, co je zachwyciło. Stwórzcie wystawę prac, oglądajcie je. Warto też pytać autorów, co ich najbardziej zachwyciło w danym fragmencie natury. Pokaż, że zachwyt można wyrażać gestem, mimiką, a także słowem: To niesamowite! Jakie piękne! Wow!

Chcąc nauczyć dzieci wyrażania wdzięczności, ale też tworzyć pozytywne wspomnienia, zachęć ich do wspólnego tworzenia słoju pełnego wspomnień. Niech znajdą się tam rysunki lub napisy z pięknymi, wspaniałymi, nadzwyczajnymi przeżyciami. Co jakiś czas, możecie wspólnie je oglądać, czytać i wyrażać zachwyt w codziennych doświadczeniach.

Przedstawiony scenariusz zajęć skupia się na wszechstronnym rozwijaniu dzieci poprzez naukę dostrzegania i wyrażania zachwytu. Dzięki różnorodnym aktywnościom, dzieci uczą się, jak cieszyć się małymi rzeczami i dzielić się swoimi emocjami z innymi. Zajęcia te nie tylko wzbogacają wiedzę i umiejętności dzieci, ale również wspierają ich rozwój emocjonalny, co jest kluczowe w procesie wychowania przedszkolnego.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI