Wspólne zabawy nie tylko podwórkowe

Otwarty dostęp

WŁASNA GRA PLANSZOWA

Czego potrzebujecie:

  • nakrętek od wody mineralnej w różnych kolorach,
  • kawałka kartonu lub kartki brystolu,
  • mazaków,
  • innych materiałów plastycznych, które uznacie za przydatne.

Zadanie

Wymyślcie własną grę planszową, stwórzcie instrukcję, planszę oraz potrzebne elementy. Kiedy już będzie gotowa, nie zapomnijcie w nią zagrać.

KLAMERKI

Każde z was otrzymuje taką samą liczbę klamerek, które przyczepia do swojego ubrania. Zadaniem graczy jest zdobycie jak największej liczby klamerek i przyczepienie ich do swojego ubrania. Gracz, który straci wszystkie klamerki, odpada z gry. Zasadą jest, że nie wolno zabrać żadnemu z uczestników więcej niż jednej klamerki naraz.

SAŁATKA Z BUTÓW

Wszyscy ściągają buty i kładą je w jednym miejscu na stertę. Następnie wymieszajcie ze sobą wszystkie buty i ustawcie się w jednakowej odległości od nich. Na sygnał startu biegnijcie po swoje buty. Wygrywa ten, kto pierwszy znajdzie i ubierze swoje.

WŁOSY ROSZPONKI

Podzielcie się na grupy, które mają równą liczbę osób. Każda z nich ma za zadanie stworzyć jak najdłuższą linę (włosy Roszponki) ze swoich ubrań.

 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI